ประชุมคณะที่ปรึกษา M-CAB

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

เพื่อปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็นการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ HPTN 083


ประชุม M-CAB


อัพเดทข่าวสารโครงการวิจัย HPTN 083 ให้แก่คณะที่ปรึกษาชุมชนชายที่มีความหลากหลายทางเพศ วันที่ 5 กันยายน 2560


คณะที่ปรึกษา M-CAB ร่วมแสดงความยินดี


คณะที่ปรึกษาชุมชนชายที่มีความหลากหลายทางเพศ ร่วมแสดงความยินดีกับทางประธานคณะที่ปรึกษา M-CAB เนื่องในวันครบรอบวันเกิด


แนะนำโครงการ HPTN 083 กับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย


วันที่ 21 สิงหาคม 2560


ประชุม HPTN 083 ประจำปี 2560


ที่ กรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริการ วันที่ 9-13 เมษายน 2560


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนชุมชนต่อโครงการ HPTN 083


วันที่ 16 ธันวาคม 2559