คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมด
ชั้น 12 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลงานวิจัย
วันอังคาร - เสาร์ เวลา 16.00 - 21.00 น.
โทร 02-644-6290
แฟกซ์ 02-644-6295


คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย


คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

 
View Larger Map

สถานที่ตรวจเอชไอวีที่เป็นมิตรกับชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย

Gay-friendly HIV Testing venues


นอกจากที่คลินิกชุมชนสีลม @ทรอปเมดแล้ว คุณสามารถไปตรวจเอชไอวีที่อื่นได้ ดังต่อไปนี้

Beside Silom Community Clinic @TropMed, you can get HIV test at the following place


กรุงเทพ | Bangkok


คลินิกรักเพื่อน รพ.กลาง
Rak Puen Clinic, BMA General Hospital (Klang)
จันทร์, พุธ, พฤหัส (Mon, Wed, Thu)
16.00-20.00
09 4998 6429 / 0 2220 8000 ต่อ (ext.) 10210
www.facebook.com/RakPuenClinic
www.klanghospital.go.th
แผนที่ : 
Google Map


คลินิกรักษ์เพื่อน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
Rak Puen Clinic, Charoenkrung Pracharak
จันทร์, พุธ, พฤหัส (Mon, Wed, Thu)
16.00-20.00
0 2289 7890 / 0 2289 7823-4
www.facebook.com/RakPuenClinic
www.ckphosp.go.th
แผนที่ : 
Google Map


คลินิกรักษ์เพื่อน รพ.ตากสิน
Rak Puen Clinic, Taksin Hospital
จันทร์, พุธ, พฤหัส (Mon, Wed, Thu)
16.00-20.00
09 4442 3877
www.facebook.com/RakPuenClinic
www.taksinhosp.go.th
แผนที่ : 
Google Map


คลินิกรักษ์เพื่อน รพ.ราชพิพัฒน์ 
Rak Puen Clinic, Ratchaphiphat Hospital
จันทร์, พุธ, พฤหัส (Mon, Wed, Thu)
16.00-20.00
08 1485 5468
www.facebook.com/RakPuenClinic
www.rpphosp.go.th
แผนที่ : 
Google Map


คลินิกรักษ์เพื่อน รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 
Rak Puen Clinic, Lat Krabang Hospital
จันทร์, พุธ, พฤหัส (Mon, Wed, Thu)
16.00-20.00
08 6995 6364
www.facebook.com/RakPuenClinic
http://www.lkb.hosp.go.th.122.155.167.105.no-domain.name
แผนที่ : 
Google Map


คลินิกรักษ์เพื่อน รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ 
Rak Puen Clinic, Wechakarunrat Hospital
จันทร์, พุธ, พฤหัส (Mon, Wed, Thu)
16.00-20.00
08 1172 3968
www.facebook.com/RakPuenClinic
www.wkrhosp.go.th
แผนที่ : 
Google Map


คลินิกรักษ์เพื่อน รพ.สิรินธร
Rak Puen Clinic, Sirindhorn Hospital
จันทร์, พุธ, พฤหัส (Mon, Wed, Thu)
16.00-20.00
08 3835 5227 / 08 7915 3162
www.facebook.com/RakPuenClinic
www.sirindhornhosp.go.th
แผนที่ : 
Google Map


คลินิกรักษ์เพื่อน รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
Rak Puen Clinic, Luangpor Thaweesak Chtinatharo Uthit Hospital
จันทร์, พุธ, พฤหัส (Mon, Wed, Thu)
16.00-20.00
0 2429 3578-81 ต่อ (ext.) 8521-2
www.facebook.com/RakPuenClinic
www.lpthosp.go.th
แผนที่ : 
Google Map


คลินิกสุขภาพชาย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
Men’s Health Clinic, Thai Red Cross
จันทร์-ศุกร์, เสาร์* (Mon-Fri, Sat*)
07:30-18:30, 08:30-16:00*
0 2256 4107-9 / 0 2254 7577
www.adamslove.org/d.php?id=78
แผนที่ : 
Google Mapมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ
SWING
พุธ, ศุกร์ (Wed, Fri)
16:00-18:00
0 2632 9501-2
www.swingthailand.org
แผนที่ : 
Google Map


โรงพยาบาลบางรัก
Bangrak Hospital
จันทร์, พุธ, ศุกร์ (Mon, Wed, Fri) 08:30-11:00
อังคาร, พฤหัส* (Tue, Thu*) 08:30-14:00*
0 2286 0431 ต่อ (ext.) 34 
www.facebook.com/BangrakSTIsCenter
แผนที่ : 
Google Map
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ
BMA Health Center 3 Bangsue
จันทร์-ศุกร์ (Mon - Fri) 08:30-12:00
0 2587 0618 ต่อ (ext.) 205
http://phn.bangkok.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=66:hc3&catid=39:category-generalhc&Itemid=90 
แผนที่ : 
Google Map


ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
BMA Health Center 4 Dindaeng 
จันทร์-ศุกร์ (Mon - Fri) 08:30-12:00
0 2246 1553 ต่อ (ext.) 104
http://phn.bangkok.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=64:hc4&catid=39:category-generalhc&Itemid=90 
แผนที่ : 
Google Map


ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย
BMA Health Center 9 Prachathipatai
จันทร์-ศุกร์ (Mon - Fri) 08:30-12:00
0 2282 8494 ต่อ (ext.) 201
http://phn.bangkok.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=72:hc9&catid=39:category-generalhc&Itemid=90 
แผนที่ : 
Google Map


ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง
BMA Health Center 21 Wat Thatthong
อังคาร, พุธ (Tue - Wed) 08:30-12:00
0 2391 6082
http://phn.bangkok.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=85:hc23&catid=39:category-generalhc&Itemid=90 
แผนที่ : 
Google Map


ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา
BMA Health Center 23 Sipraya
จันทร์-ศุกร์ (Mon - Fri) 08:30-12:00
0 2236 4005 ต่อ (ext.) 101
http://phn.bangkok.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=83:hc21&catid=39:category-generalhc&Itemid=90 
แผนที่ : 
Google Map


ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง
BMA Health Center 25 Huaykuang
จันทร์-ศุกร์ (Mon - Fri) 08:30-12:00
0 2277 2660 ต่อ (ext.) 204
http://phn.bangkok.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=87:hc25&catid=39:category-generalhc&Itemid=90 
แผนที่ : 
Google Map


ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี
BMA Health Center 28 Krungthonburi
จันทร์-ศุกร์ (Mon - Fri) 08:30-15:00
0 2860 8210 ต่อ (ext.) 311
http://phn.bangkok.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=90:hc28&catid=39:category-generalhc&Itemid=90 
แผนที่ : 
Google Map


ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร
BMA Health Center 29 Chuang Nuchnetr 
อังคาร, พุธ, พฤหัส (Tue, Wed, Thu) 08:30-12:00
0 2476 6439 ต่อ (ext.) 1331
http://phn.bangkok.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=91:hc29&catid=39:category-generalhc&Itemid=90 
แผนที่ : 
Google Map


ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี
BMA Health Center 43 Minburi 
จันทร์-ศุกร์ (Mon-Fri) 08:30-12:00
0 2540 5616 ต่อ (ext.) 201
http://phn.bangkok.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=105:hc43&catid=39:category-generalhc&Itemid=90 
แผนที่ : 
Google Map


ศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้ง รามคำแหง
Rainbow Sky (RSAT) Clinic
จันทร์, พฤหัส, ศุกร์ (Mon, Thu, Fri) 15.00-21.00
เสาร์, อาทิตย์ (Sat, Sun) 12.00-18.00
09 0648 7407
www.rsat.info
แผนที่ : 
Google Map